Feixisme avui.

El feixisme és una ideologia i un moviment polític que va sorgir a l'Europa d'entreguerres, però que encara avui té seguidors i simpatitzants en molts països del món. El feixisme es caracteritza per la submissió total a un líder que concentra tots els poders, per l'exaltació del nacionalisme i per l'eliminació violenta de l'oposició política i social. El feixisme es presenta com una "tercera via" o "tercera posició" que s'oposa tant a la democràcia liberal com al moviment obrer, però que en realitat és una forma de totalitarisme, estatització i lideratge que nega els drets humans i les llibertats individuals.


El feixisme és un perill per a la convivència, la pau i el progrés de les societats, ja que fomenta el racisme, la xenofòbia, el sexisme, l'homofòbia, la transfòbia i qualsevol altra forma de discriminació o odi cap als que es consideren diferents o inferiors. El feixisme també és un obstacle per al desenvolupament científic, cultural i artístic, ja que imposa una visió única i dogmàtica de la realitat, que rebutja el pensament crític, la diversitat i la creativitat. El feixisme, a més, és una amenaça per a la sobirania i la independència dels pobles, ja que propugna un imperialisme, un militarisme i una violència que busca expandir el seu domini i explotar els recursos dels altres.

És una necessitat vital lluitar contra el feixisme en totes les seves formes i que hem de perdre la por a no acceptar discussions sobre aquest tema. No podem permetre que el feixisme tingui cap espai ni legitimitat en el nostre sistema polític, social o mediàtic. No podem tolerar que el feixisme difongui els seus missatges d'odi, de mentida i de manipulació. No podem donar-los cap oportunitat de guanyar terreny o influència en les nostres institucions, en els nostres carrers o en les nostres escoles.

Lluitar contra el feixisme implica defensar els valors de la democràcia, de la justícia social i de la solidaritat. Implica educar-nos i educar als altres en el respecte, en la tolerància i en la convivència. Implica participar activament en els processos polítics i socials que ens afecten com a ciutadans i ciutadanes. Implica denunciar i combatre qualsevol actitud o acció feixista que atempti contra els drets humans i les llibertats individuals.

No acceptar discussions sobre el feixisme no vol dir ignorar-lo o silenciar-lo. Vol dir rebutjar-lo amb radicalitat i sense complexes. Vol dir mostrar amb claredat les seves contradiccions, les seves falsedats i les seves conseqüències. Vol dir exposar amb honestedat les nostres propostes, les nostres alternatives i els nostres somnis.

El feixisme no és una opinió. És un crim. I com a tal, hem de tractar-lo.

Si estas d'acord amb això i t'agrada el diseny que acompanya aquest text el pots trobar aqui: https://botiga.4xsample.cat/products/no-discussion-t